ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Ιδιαίτερα Γραφεία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.Κ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΛΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕ
7
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟ Ο.ΣΥ. ΑΕ.
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ 8
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ – από Υπουργείο Παιδείας,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΛΕΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ