ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023
Ιδιαίτερα Γραφεία

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.Κ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΦΙΔΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από Δήμο Δάφνης/Υμητού – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΠΟΒΟΛΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΛΙΑΓΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από το Υπουργείο Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ 12 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ από το Δήμο Πόρου
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕ 5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ από ΣΤΑΣΥ ΑΕ