ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
Elections

Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα χορήγησης εκλογικών καταλόγων αποκλειστικά για εκλογική χρήση (παρ.4 άρθρο 23 του π.δ.26/2012) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής  https://catalogcopies.ypes.gov.gr/  .

Μπορείτε να αιτείσθε παράβολα μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στο : https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

Οι τιμές των παράβολων έχουν καθοριστεί με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών [22556/4.4.2022], η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [1753 Β’ /11.4.2022]

Οι τιμή έχει καθοριστεί ως εξής:

  • ογδόντα (80) ευρώ (€) για τους καταλόγους όλης της επικράτειας (Τύπος Παραβόλου [ 6338 ] )

Αφού εκδώσετε το παράβολο για τον Φορέα Υπουργείο Εσωτερικών, εισέρχεσθε σε οποιαδήποτε τράπεζα και μέσω web banking το πληρώνετε.

Κατόπιν εισέρχεσθε στην εφαρμογή https://catalogcopies.ypes.gov.gr/  και υποβάλλετε την Αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία δηλώνετε τον αριθμό παράβολου.

[ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογής Αντιγράφων καταλόγων ]

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   213 136 1143  –  213 136 1031