ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
Elections

 

Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι ανα περιφέρεια

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

123.663

128.159

251.822

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

47.520

48.981

96.501

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

68.643

70.490

139.133

04

ΑΡΤΗΣ

42.978

44.605

87.583

05

Α’ΑΘΗΝΩΝ

242.334

300.550

542.884

06

Β’ΑΘΗΝΩΝ

637.759

715.787

1.353.546

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

181.312

190.008

371.320

08 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

99.418

116.830

216.248

09 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

131.569

147.231

278.800

10 ΑΧΑΪΑΣ

131.593

140.029

271.622

11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

54.189

57.096

111.285

12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

23.602

23.375

46.977

13 ΔΡΑΜΑΣ

57.453

61.063

118.516

14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

83.779

84.021

167.800

15 ΕΒΡΟΥ

82.913

84.225

167.138

16 ΕΥΒΟΙΑΣ

99.862

103.749

203.611

17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

17.812

17.731

35.543

18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

21.316

22.607

43.923

19 ΗΛΕΙΑΣ

90.529

93.490

184.019

20 ΗΜΑΘΙΑΣ

67.227

70.412

137.639

21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

116.621

121.521

238.142

22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

29.456

29.536

58.992

23 Α’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

229.017

259.762

488.779

24 Β’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

118.497

124.943

243.440

25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

85.234

90.622

175.856

26 ΚΑΒΑΛΑΣ

70.957

76.580

147.537

27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

71.820

73.067

144.887

28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

31.494

30.933

62.427

29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

51.894

56.956

108.850

30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

28.219

29.577

57.796

31 ΚΙΛΚΙΣ

52.932

55.146

108.078

32 ΚΟΖΑΝΗΣ

80.649

81.974

162.623

33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

66.213

70.659

136.872

34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

58.831

61.750

120.581

35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

66.798

72.253

139.051

36 ΛΑΡΙΣΗΣ

120.896

126.290

247.186

37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

34.048

35.825

69.873

38 ΛΕΣΒΟΥ

65.674

72.113

137.787

39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ

14.477

14.758

29.235

40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

84.241

91.825

176.066

41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

102.005

109.790

211.795

42 ΞΑΝΘΗΣ

51.596

54.917

106.513

43 ΠΕΛΛΗΣ

74.122

77.063

151.185

44 ΠΙΕΡΙΑΣ

62.029

64.002

126.031

45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ

33.633

34.082

67.715

46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

34.336

35.374

69.710

47 ΡΟΔΟΠΗΣ

54.672

59.132

113.804

48 ΣΑΜΟΥ

25.638

27.356

52.994

49 ΣΕΡΡΩΝ

120.837

126.887

247.724

50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

77.348

78.119

155.467

51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

76.798

82.002

158.800

52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

42.002

43.116

85.118

53 ΦΩΚΙΔΟΣ

24.275

26.183

50.458

54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

48.663

50.386

99.049

55 ΧΑΝΙΩΝ

65.952

69.799

135.751

56 ΧΙΟΥ

31.656

34.135

65.791

ΣΥΝΟΛΟ

4.709.001

5.068.872

9.777.873

Ετεροδημότες ανά εκλογική περιφέρεια διαμονής

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

207

258

465

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

137

190

327

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

99

115

214

04

ΑΡΤΗΣ

67

93

160

05

Α’ΑΘΗΝΩΝ

12.056

14.799

26.855

06

Β’ΑΘΗΝΩΝ

28.165

34.146

62.311

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

3.551

3.778

7.329

08 Α’ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1.603

1.928

3.531

09 Β’ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2.196

2.580

4.776

10 ΑΧΑΪΑΣ

808

1.011

1.819

11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

395

382

777

12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

17

32

49

13 ΔΡΑΜΑΣ

99

137

236

14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

966

1.068

2.034

15 ΕΒΡΟΥ

253

372

625

16 ΕΥΒΟΙΑΣ

412

442

854

17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

21

20

41

18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

101

100

201

19 ΗΛΕΙΑΣ

181

199

380

20 ΗΜΑΘΙΑΣ

337

378

715

21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

675

781

1.456

22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

78

89

167

23 Α’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6.695

8.517

15.212

24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

859

989

1.848

25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

288

442

730

26 ΚΑΒΑΛΑΣ

246

272

518

27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

66

84

150

28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

62

95

157

29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

451

443

894

30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

98

119

217

31 ΚΙΛΚΙΣ

99

123

222

32 ΚΟΖΑΝΗΣ

178

211

389

33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

498

525

1.023

34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

177

160

337

35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

76

104

180

36 ΛΑΡΙΣΗΣ

798

990

1.788

37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

232

219

451

38 ΛΕΣΒΟΥ

244

311

555

39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ

38

56

94

40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

511

598

1.109

41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

196

239

435

42 ΞΑΝΘΗΣ

251

292

543

43 ΠΕΛΛΗΣ

119

117

236

44 ΠΙΕΡΙΑΣ

207

248

455

45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ

154

202

356

46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

209

274

483

47 ΡΟΔΟΠΗΣ

190

265

455

48 ΣΑΜΟΥ

148

216

364

49 ΣΕΡΡΩΝ

131

163

294

50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

84

125

209

51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

294

327

621

52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

64

107

171

53 ΦΩΚΙΔΟΣ

29

39

68

54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

90

95

185

55 ΧΑΝΙΩΝ

504

598

1.102

56 ΧΙΟΥ

141

190

331

ΣΥΝΟΛΟ

66.851

80.653

147.504

Ετεροδημότες ανα εκλογική περιφέρεια προέλευσης

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

4.856

5.876

10.732

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

317

494

811

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1.769

2.183

3.952

04

ΑΡΤΗΣ

2.651

2.999

5.650

05

Α’ΑΘΗΝΩΝ

965

1.088

2.053

06

Β’ΑΘΗΝΩΝ

1.629

1.864

3.493

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

205

227

432

08 Α’ΠΕΙΡΑΙΩΣ

290

346

636

09 Β’ΠΕΙΡΑΙΩΣ

249

239

488

10 ΑΧΑΪΑΣ

1.285

1.684

2.969

11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

374

526

900

12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

961

1.068

2.029

13 ΔΡΑΜΑΣ

1.012

1.248

2.260

14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

924

1.159

2.083

15 ΕΒΡΟΥ

2.093

2.409

4.502

16 ΕΥΒΟΙΑΣ

708

997

1.705

17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1.362

1.536

2.898

18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

361

460

821

19 ΗΛΕΙΑΣ

2.582

3.172

5.754

20 ΗΜΑΘΙΑΣ

356

491

847

21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.340

1.531

2.871

22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1.473

1.588

3.061

23 Α’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

981

1.239

2.220

24 Β’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

279

374

653

25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4.397

4.568

8.965

26 ΚΑΒΑΛΑΣ

1.062

1.277

2.339

27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

2.439

2.804

5.243

28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

348

386

734

29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.154

1.339

2.493

30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1.004

1.236

2.240

31 ΚΙΛΚΙΣ

558

821

1.379

32 ΚΟΖΑΝΗΣ

1.363

1.532

2.895

33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

520

727

1.247

34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1.443

1.950

3.393

35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1.267

1.661

2.928

36 ΛΑΡΙΣΗΣ

1.040

1.353

2.393

37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

810

1.018

1.828

38 ΛΕΣΒΟΥ

2.134

2.508

4.642

39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ

586

689

1.275

40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

710

960

1.670

41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.810

3.703

6.513

42 ΞΑΝΘΗΣ

508

601

1.109

43 ΠΕΛΛΗΣ

583

797

1.380

44 ΠΙΕΡΙΑΣ

378

492

870

45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ

1.545

1.757

3.302

46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1.044

1.256

2.300

47 ΡΟΔΟΠΗΣ

450

538

988

48 ΣΑΜΟΥ

628

847

1.475

49 ΣΕΡΡΩΝ

2.393

2.816

5.209

50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.716

2.043

3.759

51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1.181

1.588

2.769

52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

393

476

869

53 ΦΩΚΙΔΟΣ

735

923

1.658

54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

423

619

1.042

55 ΧΑΝΙΩΝ

1.312

1.518

2.830

56 ΧΙΟΥ

895

1.052

1.947

ΣΥΝΟΛΟ

66.851

80.653

147.504

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ – ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ – ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

Σύνολα

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΠΟΛΗ

Σύνολα
01 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

26.079

010100 ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

1.451

010100 ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

476

010102 ΓΚΙΦΧΟΡΝ

158

010103 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΝΓΚ

66

010104 ΓΚΙΤΕΡΣΛΟ

416

010105 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ

308

010200 ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

010903 ΓΚΙΣΣΕΝ

26

010200 ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

337

010100 ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

2

010200 ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

315

010201 ΒΡΕΜΗΣ

1

010202 ΧΑΑΡΜΠΟΡΓΚ

7

010203 ΜΠΕΡΓΕΝΤΟΡΦ

3

010204 ΚΙΕΛΟ

9

010300 ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

628

010300 ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

628

010400 ΚΟΛΩΝΙΑΣ

2.902

010400 ΚΟΛΩΝΙΑΣ

835

010401 ΑΑΧΕΝ

234

010402 ΒΟΝΝΗΣ

328

010403 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

434

010406 ΑΛΤΕΝΑ

1

010407 ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ

573

010408 MENTEN

497

010500 ΜΟΝΑΧΟΥ

3.464

010500 ΜΟΝΑΧΟΥ

2.465

010501 ΑΟΥΣΜΠΟΥΡΓΚ

334

010502 ΛΙΝΤΑΟΥ

160

010503 ΝΤΑΧΑΟΥ

505

010600 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

1.304

010600 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

1.289

010602 ΦΙΡΘ

10

010605 ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ

5

010700 ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

3.848

010700 ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

829

010701 ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ

696

010702 ΕΣΣΕΝ

158

010703 ΖΟΛΙΝΓΚΕΝ

50

010704 ΚΡΕΦΕΛΝΤ

461

010705 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ

124

010706 ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ

551

010709 ΓΚΕΖΕΛΚΙΡΧΕΝ

2

010712 ΜΙΝΣΤΕΡ

2

010714 ΜΠΟΧΟΥΜ

146

010715 ΧΑΓΚΕΝ

215

010716 ΧΕΡΤΕΝ

351

010717 ΦΕΛΜΠΕΡΤ

263

010800 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

8.839

010800 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

2.000

010801 ΓΚΕΠΙΝΓΚΕΝ

294

010802 ΕΣΛΙΝΓΛΚΕΝ

837

010803 ΖΙΝΤΕΛΦΙΓΚΕΝ

849

010804 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ

135

010805 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΟΥΡΓΚ

909

010806 ΜΑΝΧΑΪΜ

557

010807 ΟΥΛΜ

205

010808 ΡΟΪΤΛΙΝΓΚΕΝ

842

010809 ΡΟΤΒΑΪΛ

183

010810 ΤΙΜΠΙΝΓΚΕΝ

430

010811 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ

93

010812 ΧΑΪΛΜΠΡΟΝ

456

010813 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

228

010814 ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

20

010816 ΣΒΕΜΠΙΣ ΓΚΝΟΥΝΤ

124

010817 ΒΑΪΜΠΛΙΝΓΚΕΝ

677

010900 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

3.231

010900 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

791

010901 ΑΣΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

270

010902 ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ

409

010903 ΓΚΙΣΣΕΝ

127

010904 ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ

225

010905 ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ

128

010906 ΟΦΕΝΜΠΑΧ

450

010907 ΡΙΣΣΕΛΧΑΪΜ

541

010908 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ

5

010909 ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ

285

011000 ΛΕΙΨΙΑΣ

75

011000 ΛΕΙΨΙΑΣ

51

011001 ΔΡΕΣΔΗΣ

23

011003 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

02 ΑΥΣΤΡΙΑ 217 020100 ΒΙΕΝΝΗΣ

217

020100 ΒΙΕΝΝΗΣ

210

020101 ΓΚΡΑΤΣ

7

03 ΒΕΛΓΙΟ 2.122 030100 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

2.122

030100 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

1.776

030101 ΑΜΒΕΡΣΑΣ

38

030102 ΛΙΕΓΗΣ

47

030103 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ

106

030104 ΓΚΕΝΓΚ

155

04 ΓΑΛΛΙΑ 836 040100 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

54

040100 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

54

040200 ΛΥΩΝ

24

040200 ΛΥΩΝ

24

040300 ΠΑΡΙΣΙΟΥ

695

040300 ΠΑΡΙΣΙΟΥ

695

040400 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

63

040400 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

63

05 ΔΑΝΙΑ 92 050100 ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

92

050100 ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

92

06 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 38 060100 ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

38

060100 ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

38

07 ΙΣΠΑΝΙΑ 61 070100 ΜΑΔΡΙΤΗΣ

61

070100 ΜΑΔΡΙΤΗΣ

61

08 ΙΤΑΛΙΑ 1.240 080100 ΒΕΝΕΤΙΑΣ

62

080100 ΒΕΝΕΤΙΑΣ

62

17

080102 ΠΑΝΤΟΒΑ

17

080200 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

114

080200 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

114

080300 ΜΙΛΑΝΟΥ

131

080300 ΜΙΛΑΝΟΥ

131

080400 ΝΕΑΠΟΛΗΣ

245

080400 ΝΕΑΠΟΛΗΣ

245

080500 ΜΠΑΡΙ

70

080500 ΜΠΑΡΙ

70

080600 ΠΑΛΕΡΜΟ

43

080600 ΠΑΛΕΡΜΟ

43

080700 ΡΩΜΗΣ

229

080700 ΡΩΜΗΣ

229

080800 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

129

080800 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

129

080900 ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ

198

080900 ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ

198

081000 ΚΑΤΑΝΙΑΣ

1

081000 ΚΑΤΑΝΙΑΣ

1

081100 ΑΝΓΚΩΝΑ

1

081100 ΑΝΓΚΩΝΑ

1

09 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

351

090100 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

351

090100 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

351

10 Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ

529

100100 ΛΟΝΔΙΝΟΥ

529

100100 ΛΟΝΔΙΝΟΥ

529

11 ΟΛΛΑΝΔΙΑ

208

110100 ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

208

110100 ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

108

110101 ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ

100

12 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

17

120100 ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

17

120100 ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

17

13 ΣΟΥΗΔΙΑ

238

130100 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

182

130100 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

182

130200 ΜΑΛΜΑΙ

28

130200 ΜΑΛΜΑΙ

28

130300 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

28

130300 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

28

14 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

16

140100 ΕΛΣΙΝΚΙ

16

140100 ΕΛΣΙΝΚΙ

16

16 ΚΥΠΡΟΣ

2.762

160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2.762

160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2.762

19 ΜΑΛΤΑ

6

190100 ΒΑΛΕΤΑ

6

190100 ΒΑΛΕΤΑ

6

20 ΟΥΓΓΑΡΙΑ

116

200100 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

116

200100 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

116

21 ΠΟΛΩΝΙΑ

24

210100 ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

24

210100 ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

24

22 ΣΛΟΒΑΚΙΑ

25

220100 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

25

220100 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

25

23 ΣΛΟΒΕΝΙΑ

13

230100 ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

13

230100 ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

13

24 ΤΣΕΧΙΑ

133

240100 ΠΡΑΓΑΣ

133

240100 ΠΡΑΓΑΣ

133

ΣΥΝΟΛΑ

35.123

35.123

35.123

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε

ΨΗΦΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ και ΠΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κωδ.π.ψηφ.

πόλη ψηφοφορίας

αρ.τμ.

κωδ.π.αιτ.

πόλη αίτησης

ψηφοφόροι

010100 ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ 1 010100 ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

478

010102 ΓΚΙΦΧΟΡΝ 1 010102 ΓΚΙΦΧΟΡΝ

158

010102 ΓΚΙΦΧΟΡΝ 1 010103 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΝΓΚ

66

010104 ΓΚΙΤΕΡΣΛΟ 1 010104 ΓΚΙΤΕΡΣΛΟ

416

010105 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 1 010105 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ

308

010200 ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 1 010200 ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

316

010200 ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 1 010201 ΒΡΕΜΗΣ

1

010200 ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 1 010202 ΧΑΑΡΜΠΟΡΓΚ

7

010200 ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 1 010203 ΜΠΕΡΓΕΝΤΟΡΦ

3

010200 ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 1 010204 ΚΙΕΛΟ

9

010300 ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1 010300 ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

628

010400 ΚΟΛΩΝΙΑΣ 1 010400 ΚΟΛΩΝΙΑΣ

835

010401 ΑΑΧΕΝ 1 010401 ΑΑΧΕΝ

234

010402 ΒΟΝΝΗΣ 1 010402 ΒΟΝΝΗΣ

328

010403 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1 010403 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

434

010407 ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ 1 010407 ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ

573

010407 ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ 1 010406 ΑΛΤΕΝΑ

1

010408 ΜΕΝΤΕΝ 1 010408 ΜΕΝΤΕΝ

497

010500 ΜΟΝΑΧΟΥ 1 010500 ΜΟΝΑΧΟΥ

824

010500 ΜΟΝΑΧΟΥ 2 010500 ΜΟΝΑΧΟΥ

826

010500 ΜΟΝΑΧΟΥ 3 010500 ΜΟΝΑΧΟΥ

815

010501 ΑΟΥΣΜΠΟΥΡΓΚ 1 010501 ΑΟΥΣΜΠΟΥΡΓΚ

334

010502 ΛΙΝΤΑΟΥ 1 010502 ΛΙΝΤΑΟΥ

160

010503 ΝΤΑΧΑΟΥ 1 010503 ΝΤΑΧΑΟΥ

505

010600 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 1 010600 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

653

010600 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 010600 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

636

010600 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 010602 ΦΙΡΘ

10

010600 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 010605 ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ

5

010700 ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 1 010700 ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

829

010701 ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ 1 010701 ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ

696

010701 ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ 1 010703 ΖΟΛΙΝΓΚΕΝ

50

010702 ΕΣΣΕΝ 1 010709 ΓΚΕΖΕΛΚΙΡΧΕΝ

2

010702 ΕΣΣΕΝ 1 010702 ΕΣΣΕΝ

158

010704 ΚΡΕΦΕΛΝΤ 1 010704 ΚΡΕΦΕΛΝΤ

461

010705 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 1 010705 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ

124

010706 ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ 1 010706 ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ

551

010706 ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ 1 010712 ΜΙΝΣΤΕΡ

2

010714 ΜΠΟΧΟΥΜ 1 010714 ΜΠΟΧΟΥΜ

146

010715 ΧΑΓΚΕΝ 1 010715 ΧΑΓΚΕΝ

215

010716 ΧΕΡΤΕΝ 1 010716 ΧΕΡΤΕΝ

351

010717 ΦΕΛΜΠΕΡΤ 1 010717 ΦΕΛΜΠΕΡΤ

263

010800 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ 1 010800 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

659

010800 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ 2 010800 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

671

010800 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ 3 010800 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

641

010801 ΓΚΕΠΙΝΓΚΕΝ 1 010801 ΓΚΕΠΙΝΓΚΕΝ

294

010802 ΕΣΛΙΝΓΚΕΝ 1 010802 ΕΣΛΙΝΓΚΕΝ

837

010803 ΖΙΝΤΕΛΦΙΓΚΕΝ 1 010803 ΖΙΝΤΕΛΦΙΓΚΕΝ

849

010804 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ 1 010804 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ

135

010805 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1 010805 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ

459

010805 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2 010805 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ

450

010806 ΜΑΝΧΑΪΜ 1 010814 ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

19

010806 ΜΑΝΧΑΪΜ 1 010806 ΜΑΝΧΑΪΜ

557

010807 ΟΥΛΜ 1 010807 ΟΥΛΜ

205

010808 ΡΟΪΤΛΙΝΓΚΕΝ 1 010808 ΡΟΪΤΛΙΝΓΚΕΝ

842

010809 ΡΟΤΒΑΪΛ 1 010809 ΡΟΤΒΑΪΛ

183

010810 ΤΙΜΠΙΝΓΚΕΝ 1 010810 ΤΙΜΠΙΝΓΚΕΝ

430

010811 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 1 010811 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ

93

010812 ΧΑΪΛΜΠΡΟΝ 1 010812 ΧΑΪΛΜΠΡΟΝ

486

010813 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ 1 010813 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

228

010816 ΣΒΕΜΠΙΣ ΓΚMΟΥΝΤ 1 010816 ΣΒΕΜΠΙΣ ΓΚMΟΥΝΤ

124

010817 ΒΑΪΜΠΛΙΝΓΚΕΝ 1 010817 ΒΑΪΜΠΛΙΝΓΚΕΝ

677

010900 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 1 010900 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

791

010901 ΑΣΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 1 010901 ΑΣΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

270

010902 ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ 1 010902 ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ

409

010903 ΓΚΙΣΣΕΝ 1 010903 ΓΚΙΣΣΕΝ

153

010904 ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ 1 010904 ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ

225

010904 ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ 1 010908 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ

5

010905 ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ 1 010905 ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ

128

010906 ΟΦΕΝΜΠΑΧ 1 010906 ΟΦΕΝΜΠΑΧ

450

010907 ΡΙΣΣΕΛΧΑΪΜ 1 010907 ΡΙΣΣΕΛΧΑΪΜ

541

010909 ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ 1 010909 ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ

285

011000 ΛΕΙΨΙΑΣ 1 011000 ΛΕΙΨΙΑΣ

51

011000 ΛΕΙΨΙΑΣ 1 011003 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

011000 ΛΕΙΨΙΑΣ 1 011001 ΔΡΕΣΔΗΣ

23

020100 ΒΙΕΝΝΗΣ 1 020100 ΒΙΕΝΝΗΣ

210

020100 ΒΙΕΝΝΗΣ 1 020101 ΓΚΡΑΤΣ

7

020100 ΒΙΕΝΝΗΣ 1 230100 ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

13

020100 ΒΙΕΝΝΗΣ 1 220100 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

25

030100 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 1 030100 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

596

030100 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 2 030100 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

593

030100 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 3 030100 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

587

030101 ΑΜΒΕΡΣΑΣ 1 030101 ΑΜΒΕΡΣΑΣ

38

030103 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 1 030103 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ

106

030104 ΓΚΕΝΓΚ 1 030104 ΓΚΕΝΓΚ

155

030104 ΓΚΕΝΓΚ 1 030102 ΛΙΕΓΗΣ

47

040100 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 1 040100 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

54

040100 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 1 040200 ΛΥΩΝ

24

040300 ΠΑΡΙΣΙΟΥ 1 040300 ΠΑΡΙΣΙΟΥ

695

040400 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ 1 040400 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

63

050100 ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ 1 050100 ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

92

050100 ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ 1 130200 ΜΑΛΜΑΙ

28

050100 ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ 1 130300 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

28

060100 ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ 1 060100 ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

38

070100 ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1 120100 ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

17

070100 ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1 070100 ΜΑΔΡΙΤΗΣ

61

080100 ΒΕΝΕΤΙΑΣ 1 080102 ΠΑΝΤΟΒΑ

17

080100 ΒΕΝΕΤΙΑΣ 1 080100 ΒΕΝΕΤΙΑΣ

62

080200 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ 1 080200 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

114

080300 ΜΙΛΑΝΟΥ 1 080300 ΜΙΛΑΝΟΥ

131

080400 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 080400 ΝΕΑΠΟΛΗΣ

245

080500 ΜΠΑΡΙ 1 080500 ΜΠΑΡΙ

70

080600 ΠΑΛΕΡΜΟ 1 080600 ΠΑΛΕΡΜΟ

43

080600 ΠΑΛΕΡΜΟ 1 081000 ΚΑΤΑΝΙΑΣ

1

080600 ΠΑΛΕΡΜΟ 1 190100 ΒΑΛΕΤΑ

6

080700 ΡΩΜΗΣ 1 080700 ΡΩΜΗΣ

229

080800 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 1 081100 ΑΝΓΚΩΝΑ

1

080800 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 1 080800 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

129

080900 ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ 1 080900 ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ

198

090100 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 1 090100 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

351

100100 ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1 100100 ΛΟΝΔΙΝΟΥ

529

110100 ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ 1 110101 ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ

100

110100 ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ 1 110100 ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

108

130100 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 1 140100 ΕΛΣΙΝΚΙ

16

130100 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 1 130100 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

182

160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

689

160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

698

160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

689

160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4 160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

686

200100 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 1 200100 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

116

210100 ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 1 210100 ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

24

240100 ΠΡΑΓΑΣ 1 240100 ΠΡΑΓΑΣ

133

ΣΥΝΟΛΟ

35.123