ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
Elections

Αρχείο Εκλογικών Αποτελεσμάτων Τμημάτων Επιστολικής Ψήφου Ευρωεκλογών 2024

Τα αποτελέσματα διατίθενται όπως είναι καταχωρημένα στη βάση του Υπουργείο Εσωτερικών. Τα ακριβή αποτελέσματα εκδίδονται από τα κατά τόπους πρωτοδικεία όπως ο νόμος ορίζει. Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου

Λήψη αρχείων μορφής .xlsx

 

Λήψη αρχείων μορφής .pdf