ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

18.04.2011 Αρ. Πρ. 19131 Θέσπιση νέου ένδικου βοηθήματος ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
14.04.2011 Αρ. Πρ. 18812 Θέματα λειτουργίας επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, υπό το καθεστώς ρυθμίσεων του ν. 3900/10
01.04.2011 Αρ. Πρ. 16007 Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και σχολικών επιτροπών δήμων
14.03.2011 Αρ. Πρ. 2689 Επισημάνσεις αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης των προστίμων για παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.
14.12.2010 Αρ. Πρ. 71444 Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ
18.11.2010 Αρ. Πρ. 127080 Περί του υποστατού των θρησκευτικών γάμων, οι οποίοι τελέστηκαν στην Αλβανία μέχρι και το έτος 1967
04.11.2010 Αρ. Πρ. 57256 Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τρόφιμα, αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και πετρελαιοειδή
1 28 29 30
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ