ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Έγγραφα

0.09.2016 Αρ. 30002 Παροχή στοιχείων για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο νέο σύστημα συλλογής στοιχείων για διάφορα θέματα του προσωπικού των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αρχείο ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΦΟΡΕΙΣ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ