ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 14 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

04.04.2014 Αρ. 1025/15/63β Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελώντου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

17.03.2014 Αρ. 11098 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

Αρχείο ΕΚΛΟΓΩΝ

13.03.2014 Αρ. 10754 Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή

ΑρχείοΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

13.03.2014 Αρ. 10474 Καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

12.03.2014 Αρ. 10191 Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ