ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 18 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

03.04.2019 Αρ. 23993 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

03.04.2019 Αρ. 23566 Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ.

16.04.2014 Αρ. 15338 Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

07.04.2014 Αρ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

04.04.2014 Αρ. 13703 Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

04.04.2014 Αρ. 1025/15/63β Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελώντου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

17.03.2014 Αρ. 11098 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

Αρχείο ΕΚΛΟΓΩΝ

13.03.2014 Αρ. 10754 Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή

ΑρχείοΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

13.03.2014 Αρ. 10474 Καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

12.03.2014 Αρ. 10191 Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ