ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
14.06.2023 Αρ. 52294 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 εντός Επικράτειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.06.2023 Αρ. 52151 Μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
09.06.2023 Αρ. 51113 Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 από τους εγγεγραμμένους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού στα εκλογικά τμήματα εκτός Επικρατείας στις 24 Ιουνίου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
08.06.2023 Αρ. 50598 Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.06.2023 Αρ. 50007 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
02.06.2023 Αρ. 49104 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
02.06.2023 Αρ. 49123 Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.05.2023 Αρ. 9409 Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
31.05.2023 Αρ. 47704 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
15.05.2023 Αρ. 42763 Μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
08.05.2023 Αρ. 40350 Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 από τους εγγεγραμμένους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού στα εκλογικά τμήματα εκτός Επικρατείας στις 20 Μαΐου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
10.05.2023 Αρ. 41373 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 εντός Επικράτειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.04.2023 Αρ. 34351 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023
03.05.2023 Αρ. 38707 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
28.04.2023 Αρ. 7623 Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
02.05.2023 Αρ. 37510 Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
27.04.2023 Αρ. 36382 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
27.04.2023 Αρ. 36371 Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.07.2019 Αρ. 72 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.07.2019 Αρ. 72 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
26.06.2019 Αρ. 70 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.06.2019 Αρ. 67 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.06.2019 Αρ. 69 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.06.2019 Αρ. 68 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
20.06.2019 Αρ. 65 Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.06.2019 Αρ. 62 Ψηφοφορία Ετεροδημοτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.06.2019 Αρ. 57 Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.06.2019 Αρ. 58 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
14.06.2019 Αρ. 56 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.09.2015 Αρ. 32781 Προβολή πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
17.09.2015 Αρ. 32636 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στις επικείμενες Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
(Για Δήμους & Περιφέρειες β)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
17.09.2015 Αρ. 32573 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών στις επικείμενες Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
(Για Προέδρους Πρωτοδικών β)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
16.09.2015 Αρ. 32482 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στις επικείμενες Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
(Για Δήμους & Περιφέρειες α)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
16.09.2015 Αρ. 32483 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών στις επικείμενες Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
(Για Προέδρους Πρωτοδικών α)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
16.09.2015 Αρ. 32481 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στις επικείμενες Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
(Για Πρόεδρο Ολο&microέλειας Δικηγορικών Συλλόγων)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
15.09.2015 Αρ. 38 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.09.2015 Αρ. 31438 Ωράριο ΟΤΑ Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.09.2015 Αρ. 31981 Ονόματα Εμβλήματα Κομμάτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
09.09.2015 Αρ. 31565 Τρόπος άσκησης εκλογικού δικαιώματος στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος νεοσύλλεκτων οπλιτών καθώς και πρωτοετών σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
04.09.2015 Αρ. 30981 Συγκρότηση Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
04.09.2015 Αρ. 36 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
02.09.2015 Αρ. 30536 Τραπεζικοί λογαριασμοί κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
01.09.2015 Αρ. 30495 Υπόδειγμα προκήρυξης άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
01.09.2015 Αρ. 30401 Διευκολύνσεις για τους πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.08.2015 Αρ. 34 Ψηφοφορία Ετεροδημοτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.08.2015 Αρ. 30234 Καθορισμός ωρών λειτουργίας&nbsp& βαθμού έντασης μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. κομμάτων & συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων προεκλογικής περιόδου των γενικών βουλευτικών εκλογών 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.08.2015 Αρ. 30357 Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.08.2015 Αρ. 30356 Έγκαιρη παράδοση αιθουσών διδακτηρίων για τη διαμόρφωση αυτών σε καταστήματα ψηφοφορίας ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.08.2015 Αρ. 30135 Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις βουλευτικές εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.08.2015 Αρ. 30233 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.08.2015 Αρ. 30134 Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
29.08.2015 Αρ. 33 Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
29.08.2015 Αρ. 30090 Ορισμός εκπροσώπου στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
28.08.2015 Αρ. 31 Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
28.08.2015 Αρ. 30083 Α/ Αναγκαία είδη για τη διενέργεια των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
Β/ Εξεύρεση οικημάτων για χρήση τους ως καταστημάτων ψηφοφορίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
28.08.2015 Αρ. 30084 Εκλογικοί κατάλογοι βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
28.08.2015 Αρ. 32 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
28.08.2015 Αρ. 30 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
21.01.2015 Αρ. 2958 Πίνακες αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
21.01.2015 Αρ. 2952 Αποστολή καταλόγων Εφετείων και Περιφερειακών Ενοτήτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
20.01.2015 Αρ. 2730 Ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των εκλογών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
20.01.2015 Αρ. 8 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
15.01.2015 Αρ. 1842 Ονόματα – Εμβλήματα κομμάτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.01.2015 Αρ. 1833 Νέες ρυθμίσεις του ν.4304/2014 και τροποποίηση του ν.3023/2002 σχετικά με τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων. Έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.01.2015 Αρ. 7 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.01.2015 Αρ. 1839 Υπόδειγμα προκήρυξης άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
10.01.2015 Αρ. 4 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
10.01.2015 Αρ. 5 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
10.01.2015 Αρ. 999 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
09.01.2015 Αρ. 819 Ανοιχτοί Δήμοι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
08.01.2015 Αρ. 3 Ψηφοφορία Ετεροδημοτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
08.01.2015 Αρ. 823 Μηχανογραφικός Καθορισμός Εκλογικών Καταστημάτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
08.01.2015 Αρ. 643 Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.01.2015 Αρ. 389 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους γεννηθέντες το έτος 1997 κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.01.2015 Αρ. 1 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.01.2015 Αρ. 2 Βουλευτικές Υποψηφιότητες
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.12.2014 Αρ. 51574 Προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.12.2014 Αρ. 59 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.12.2014 Αρ. 57 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας & Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.12.2014 Αρ. 51792 Α) Αναγκαία είδη για τη διενέργεια των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
Β) Εξεύρεση οικημάτων για χρήση τους ως καταστημάτων ψηφοφορίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.12.2014 Αρ. 58 Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.12.2014 Αρ. 51800 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.06.2012 Αρ. 42 Ματαίωση και επανάληψη της ψηφοφορίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.06.2012 Αρ. 23671 Σχετικά με τη μετάδοση εκλογικών αποτελεσμάτων και τις αφίξεις δικαστικών αντιπροσώπων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
11.06.2012 Αρ. 23293 Εφαρμογή διαδικασίας συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
11.06.2012 Αρ. 23125 Οδηγίες για την άφιξη αντιπροσώπων δικαστικής αρχής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
08.06.2012 Αρ. 23093 Άφιξη αντιπροσώπων δικαστικής αρχής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
07.06.2012 Αρ. 40 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών 17-6-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.06.2012 Αρ. 22920 Μετάδοση Εκλογικών Αποτελεσμάτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
07.06.2012 Αρ. 22900 Εφαρμογή διαδικασίας συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
24.05.2012 Αρ. 36 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών
της 17ης Ιουνίου 2012.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.05.2012 Αρ. 20597 Τραπεζικοί λογαριασμοί κομμάτων και υποψηφίων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
22.05.2012 Αρ. 20188 Γενικές Βουλευτικές Εκλογές 17ης Ιουνίου 2012 – Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
21.05.2012 Αρ. 19967 Διενέργεια Εκλογών 17ης Ιουνίου 2012 – Εκλογικοί Κατάλογοι – Διεξαγωγή Β’ Αναθεώρησης 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
19.05.2012 Αρ. 19658 Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. 19666 Εκλογικοί κατάλογοι βάσει των οποίων θα γίνουν οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. 29 Υποψηφιότητες Βουλευτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. 19674 Διαγραφή εκλογέων λόγω ανάκλησης των αποφάσεων καθορισμού της ιθαγένειας τους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. 28 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. 31 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. 32 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. 35 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. 30 Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. 34 Ψηφοφορία Ετεροδημοτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. 19662 Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. 19673 Προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.05.2012 Αρ. 17310 Eφαρμογή διαδικασίας μετάδοσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 – συλλογή τηλεφωνικών συσκευών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
02.05.2012 Αρ. 17160 Εφαρμογή διαδικασίας συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
02.05.2012 Αρ. 17216 Οδηγίες για την υλοποίηση της πιλοτικής αναμετάδοσης των αποτελεσμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
30.04.2012 Αρ. 17024 Εφαρμογή διαδικασίας συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
27.04.2012 Αρ. 16752 Παράδοση ψηφοδελτίων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.04.2012 Αρ. 23 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.04.2012 Αρ. 24 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων
των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.04.2012 Αρ. 15695 Διαγραφή εκλογέων λόγω ανάκλησης των αποφάσεων
καθορισμού της ιθαγένειας τους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.04.2012 Αρ. 15278 Προσφορά έκτακτης εκλογικής εργασίας των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
19.04.2012 Αρ. 20 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαϊου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.04.2012 Αρ. 19 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.04.2012 Αρ. 15312 Υπόδειγμα προκήρυξης άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.04.2012 Αρ. 15252 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
11.04.2012 Αρ. 16 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. 14480 Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. 13 Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. 14471 Εκλογικοί κατάλογοι βάσει των οποίων θα γίνουν οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. 18 Ψηφοφορία Ετεροδημοτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. 14479 Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. 15 Υποψηφιότητες Βουλευτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. 17 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. 14 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. 14486 Προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
29.09.2010 Αρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.