ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

10.03.2014 Αρ. 9850 Ετεροδημότες νέοι εκλογείς (18 ετών)

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

28.02.2014 Αρ. 8430 Παράταση προθεσμίας για μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α΄ αναθεώρησης του 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

20.01.2014 Αρ. 1832 Αρμοδιότητες διπλωματικών αρχών στις όμορες με την Ε.Ε. χώρες, ενόψει των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

20.01.2014 Αρ. 1830 Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

20.01.2014 Αρ. 1831 Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους νέους εκλογείς που γεννήθηκαν το έτος 1996

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

20.01.2014 Αρ. 1833 Αρμοδιότητες και καθήκοντα των επίτιμων προξενείων αναφορικά με την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία στο εξωτερικό) τον Μάιο 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ