ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

29.04.2020 Αρ. Πρ. 9246 Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
02.04.2020 Αρ. Πρ. 8632 Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
20.03.2020 Αρ. Πρ. 8189 Νέες ρυθμίσειςγια την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
16.03.2020 Αρ. Πρ. 8000 Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7874 Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό
1 4 5 6
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ