ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

08.05.2006 Αρ. Πρ. 23494 Εφαρμογή διατάξεων για τη Δημοτική Αστυνομία του ν.3448/2006 (Α΄57)
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ