ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Δημοσίευση του π.δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)»

PDF | Δημοσίευση του π.δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)»

DOC | ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

DOC | ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

DOC | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

DOC | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ