ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Ανακοινώσεις - Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Για την εφαρμογή Δήλωσης Υποψηφιοτήτων πατήστε τον σύνδεσμο: https://candidatesportal.ypes.gov.gr/
Εγχειρίδιο χρήσης
Οδηγίες για την υποβολή των υποψηφιοτήτων

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 • 1η περίπτωση: Η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω σφάλματος στα στοιχεία του υποψηφίου που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ (TaxisNet).
  Ο υποψήφιος  επικοινωνεί με την υπηρεσία myAADElive της ΑΑΔΕ στα τηλέφωνα 213 161 3187, 231 333 2217, 698 5185 381,698 5185 209 και αιτείται την άμεση διόρθωση των στοιχείων του, θέτοντας στη διάθεση της υπηρεσίας  την αστυνομική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο από τα οποία προκύπτει η ορθή αναγραφή των στοιχείων ταυτοποίησής του.
 • 2η περίπτωση: Η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω πρόσφατης αλλαγής στοιχείων ταυτότητας, τα οποία δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία του υποψηφίου στους ισχύοντες εκλογικούς καταλόγους.
  Ο υποψήφιος υποβάλλει  μέχρι την 24:00 της 5ης Ιουνίου 2023 συμπληρωμένο το έντυπο – δήλωση – Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων ( πατήστε εδώ  ) και απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και e-mail), υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «Προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα ως βουλευτής, επιθυμώ τα στοιχεία του φορολογικού μου μητρώου να εναρμονιστούν με αυτά των εκλογικών καταλόγων τα οποία έχουν ως εξής:  και μετά το πέρας των εκλογών να επανέλθουν στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ σύμφωνα με την τελευταία εν ισχύ αστυνομική μου ταυτότητα»,  φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, είτε αποστέλλοντας τα παραπάνω  για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία myAADElive της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση myaadelive@aade.gr, η οποία, μόλις παραλάβει το e-mail, αποστέλλει απαντητικό μήνυμα με σύνδεσμο για την άμεση επικοινωνία , μέσω βιντεοκλήσης,  του υποψηφίου με υπάλληλο της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το αίτημα, είτε σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής μέσω email  στην υπηρεσία myAADElive, να προσκομιστούν με φυσική παρουσία στην αρμόδια ΔΟΥ  του υποψηφίου,  αφού προηγηθεί συνεννόηση με υπάλληλο στα τηλέφωνα 213 161 3187, 231 333 2217, 698 5185 381,698 5185 209.
 • 3η περίπτωση: Η ταυτοποίηση του υποψηφίου δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
  Ο υποψήφιος και ο  αρμόδιος του κόμματος που έχει εξουσιοδοτηθεί για την καταχώριση των στοιχείων των υποψηφίων στην πλατφόρμα  δήλωσης υποψηφιοτήτων μεταβαίνουν στο αρμόδιο γραφείο του Αρείου Πάγου (Λ. Αλεξάνδρας 121, 1ος όροφος, Διεύθυνση Πληροφορικής, Γραφείο 104, από 08:00 έως 18:00) έχοντας μαζί τους τα αναγκαία στοιχεία που πιστοποιούν την ταυτότητα του υποψηφίου και την  ιδιότητα του αρμοδίου του κόμματος, αντίστοιχα. Τηλ. επικοινωνίας: 210 – 64 19 158

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023: Σημαντικές διευκρινίσεις για τη διαδικασία δήλωσης υποψηφιοτήτων

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 και με αφορμή οδηγίες και επισημάνσεις που διατυπώθηκαν από τον Άρειο Πάγο αναφορικά με την ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων κομμάτων, συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και μεμονωμένων υποψηφίων (https://candidatesportal.ypes.gov.gr) διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • Η Ηλεκτρονική Πύλη Δήλωσης Υποψηφίων χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 και η ίδια πύλη θα χρησιμοποιηθεί και στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.
 • Για τις επικείμενες εκλογές η οριζόμενη από τον νόμο προθεσμία λήγει στις 23.59΄ της Δευτέρας 5 Ιουνίου 2023.
 • Παρά την ύπαρξη ανάλογης εμπειρίας χρηστών και συμμετεχόντων, είναι πιθανό να παρατηρηθούν σφάλματα ή παρατυπίες, που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από την περαιτέρω εκλογική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η καταχώριση των δηλώσεων να πραγματοποιείται το νωρίτερο δυνατό πριν την εκπνοή της ως άνω νόμιμης προθεσμίας, ώστε να υφίσταται ικανό περιθώριο διορθώσεως και συμπληρώσεώς τους.
 • Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα επιτρέπει την εισαγωγή και αυτόματη προσωρινή αποθήκευση των στοιχείων, με δυνατότητα μεταβολών, διορθώσεων και συμπληρώσεων πριν την τελική υποβολή της δήλωσης. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η τελική υποβολή της δήλωσης στην ηλεκτρονική πύλη. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία θεωρείται μη ολοκληρωθείσα και η δήλωση μη υποβληθείσα.
 • Αν επιλεγεί η τελική υποβολή παρά την ύπαρξη σφαλμάτων ή παρατυπιών, που υποδεικνύονται από το ηλεκτρονικό σύστημα, χωρίς να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν, αυτά ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποκλεισμό συνδυασμού ή υποψηφίων βουλευτών από την ανακήρυξη, βάσει της εκδοθησομένης από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου απόφασης.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης υποψηφιοτήτων συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν :

για θεσμικά ζητήματα email: candidates-info@ypes.gr

 

για τεχνική υποστήριξη email: candidates-support@ypes.gr