ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023
Ανακοινώσεις - Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Email: apodimoi-support@ypes.gr

Τηλέφωνα: 2131361138, 2131361345, 2131361380, 2131361161, 2131361143, 2131361252, 2131361262