ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Γ. Γ. Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σεραφείμ Λιάπης
Τηλέφωνο Γραμματέα 2651360300
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γραμματέα gg@apdhp-dm.gov.gr
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτριος Γαζής
Τηλέφωνο Συντονιστή 2651360306
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συντονιστή grafeiosyntonisti@apdhp-dm.gov.gr
Δικτυακός Τόπος Φορέα www.apdhp-dm.gov.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση Φορέα Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ.45445 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Περιφέρειες Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας