ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Γ. Γ. Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μαριάννα Νικολαΐδου
Τηλέφωνο Γραμματέως 2132026806
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γραμματέως grammateas@apdaigaiou.gov.gr
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πολύκαρπος Πολυχρονάκης
Τηλέφωνο Συντονιστή 2132026846
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συντονιστή sintonistis@apdaigaiou.gov.gr
Δικτυακός Τόπος Φορέα www.apdaigaiou.gov.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση Φορέα Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ.18538 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου
Νοτίου Αιγαίου