ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Γ. Γ. Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος
Τηλέφωνο Γραμματέα 2132035602 / 603
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γραμματέα gram_ada@attica.gr
Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλλιόπη Καρδαμίτση
Τηλέφωνο Συντονίστριας 2132035602 / 603
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συντονίστριας k.kardamitsi@attica.gr
Δικτυακός Τόπος Φορέα www.apdattikis.gov.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση Φορέα Κατεχάκη 56, Τ.Κ.11525 – ΑΘΗΝΑ
Περιφέρεια Αττικής