ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Γ. Γ. Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2131364043, 2131364912, 2131364015 email: genikos@ypes.gr

Ονοματεπώνυμο Τηλ.
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μαρία Μωυσίδου 2131364954, 4957
Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Μαρία Μωυσίδου 2131364954, 4957
Τμήμα Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Κώστας Ρήγας 2131361103
Τμήμα Προσωπικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Μαρία Ασκιανάκη 2131361107
Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ρεγγίνα Βασιλάτου 2131364947
Τμήμα Οργάνωσης ΤΑ Α’ Βαθμού
Κίμων Σιδηρόπουλος 2131364345
Τμήμα Οργάνωσης ΤΑ Β’ Βαθμού
Ρεγγίνα Βασιλάτου 2131364947
Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σταματία Ντιντιούμη 2131364026
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Νικόλαος Χατζηεργάτης 2131364980
Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Νικόλαος Χατζηεργάτης 2131364980
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού
Κωνσταντίνος Ζαφειρίου 2131364016
Τμήμα Εσόδων
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου 2131364831
Τμήμα Περιουσίας
Παναγιώτα Αλειφέρη 2131364830
Τμήμα Παρακολούθησης – Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.
Κωνσταντίνος Τρυποσκούφης 2131364009
Διεύθυνση Οικονομικής Αναπτυξιακής Πολιτικής
Μαρία Νίκου 213364970
Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φώτιος Κουτσιανάς 2131364972
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ
Σεβαστή Μπέσιου 2131364974