ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Γ.Γ. Ιθαγένειας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5102/2024 (Α΄55)των κυριότερων προθεσμιών και ενεργειών για τη διενέργεια των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
6 Απριλίου 2024 Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το π.δ. με το οποίο ορίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας και η διάρκειά της.
7 Απριλίου 2024 Έναρξη προεκλογικής περιόδου.
8 Απριλίου 2024 Λήγει η προθεσμία (μεθεπόμενη ημέρα από την προκήρυξη των εκλογών) για την υποβολή δηλώσεων των στρατιωτικών κ.λπ. στους προϊσταμένους ή διοικητές τους, για την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της βασικής τους εγγραφής.
9 Απριλίου 2024 Λήγει η προθεσμία των 60 ημερών πριν από τη διενέργεια των εκλογών για τη δήλωση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του ονόματος και του εμβλήματος των κομμάτων και συνασπισμού κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές (άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του π.δ. 26/2012 και άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4255/2014).
12 Απριλίου 2024 Λήγει η προθεσμία των 5 ημερών, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, για την αποστολή των καταστάσεων στρατιωτικών κ.λπ. στον πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής Περιφέρειας (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4255/2014 και άρθρο 27 παρ. 5 του π.δ. 26/2012).
15 Απριλίου 2024 Λήγει η προθεσμία των 3 ημερών μετά την αποστολή στον Πρόεδρο Πρωτοδικών, για την άσκηση ένστασης κατά της εγγραφής στις καταστάσεις των στρατιωτικών κ.λπ. (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4255/2014 και άρθρο 27 παρ. 5 του π.δ. 26/2012).
18 Απριλίου 2024 Λήγει η προθεσμία για την αποστολή του αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 2196/1994 (Α’ 41), περί της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ορίζεται ως η προηγουμένη της καταληκτικής προθεσμίας για τη δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων των προτάσεων υποψηφιοτήτων των συνδυασμών.
19 Απριλίου 2024 Λήγει η προθεσμία των 50 ημερών πριν τη διενέργεια των εκλογών για τη δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων των προτάσεων υποψηφιοτήτων των συνδυασμών (άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014).
20 Απριλίου 2024 Λήγει η προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων προς τον Άρειο Πάγο για την υποβοήθηση της κρίσης του για την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 32 του π.δ 26/2012.
24 Απριλίου 2024 Γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, (άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014) και ακολούθως εκδίδεται η προκήρυξη από το Υπουργείο Εσωτερικών για τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης του προαναφερθέντος δικαστηρίου (άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 4255/2014).
25 Απριλίου 2024 Αρχίζει, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 4255/2014 όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 5102/2024 (Α΄ 55), από τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας (00.00) ο περιορισμός των εμφανίσεων των υποψηφίων σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών,
υπό οποιαδήποτε μορφή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39).
29 Απριλίου 2024 Λήξη υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων επιστολικής ψήφου (άρθρο 8 παρ. 6 του ν.5083/2024).
19 Μαΐου 2024 Λήγει, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 4255/2014 όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 5102/2024 (Α΄ 55), η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012, περί προσδιορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, και οι προθεσμίες των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, περί του διορισμού των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους, που ορίζεται σε 25 ημέρες το αργότερο μετά την ημέρα ανακήρυξης από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου των υποψηφίων που προτάθηκαν νόμιμα κατά συνδυασμούς σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4255/2014, όπως ισχύει.
24 Μαΐου 2024 Λήγει η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 58 του π.δ. 26/2012, περί διορισμού εφορευτικών επιτροπών που, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 3 ν.4255/2014, όπως προστέθηκε με το άρθρο 65 του ν. 5102/2024, ορίζεται σε 30 ημέρες μετά την ημέρα ανακήρυξης από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου των υποψηφίων.
31 Μαΐου 2024 Λήγει η προθεσμία των 8 ημερών πριν από την ψηφοφορία, κατά την οποία υποχρεούνται τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων να παραδώσουν επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων στον Αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν.4255/2014 και άρθρο 71 του π.δ. 26/2012).
3 Ιουνίου 2024 Λήγει η προθεσμία των 5 ημερών πριν από την ψηφοφορία κατά την οποία οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ειδοποιούνται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον διορισμό τους (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4255/2014 και άρθρο 68 παρ. 13 του π.δ. 26/2012).
3 Ιουνίου 2024 Λήγει η προθεσμία των 5 ημερών πριν από την ψηφοφορία, για τη γνωστοποίηση, με προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας έδρας νομού, στους δήμους, των αποφάσεων καθορισμού των εκλογικών τμημάτων (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4255/2014 και άρθρο 55 παρ. 4 του π.δ. 26/2012).
4 Ιουνίου 2024 Λήγει η προθεσμία που ορίζεται μέχρι την πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, για τη δημοσίευση από τους Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομού της προκήρυξης του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς υποψηφίων (άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014 και άρθρο 39 του π.δ. 26/2012).
5 Ιουνίου 2024 Λήγει η προθεσμία των 3 ημερών πριν από την ψηφοφορία, για τη δημοσίευση του προγράμματος ψηφοφορίας από τις δημοτικές αρχές (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4255/2014 και άρθρο 56 του π.δ.  26/2012).
6 Ιουνίου 2024 Λήγει η προθεσμία των 2 ημερών πριν από την ψηφοφορία, για την άφιξη των εφόρων και των τακτικών ή αναπληρωματικών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στον τόπο του προορισμού τους (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4255/2014 και άρθρο 68 παρ. 13 του π.δ. 26/2012).
8 Ιουνίου 2024 Λήγει η προθεσμία που ορίζεται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας μέσα στην οποία είναι δυνατή, με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η αλλαγή καταστήματος ψηφοφορίας, εφόσον η χρησιμοποίηση αυτού που αρχικά ορίστηκε δεν είναι δυνατή εξαιτίας ανώτερης βίας (άρθρο 55 παρ. 5 του π.δ. 26/2012).
8 Ιουνίου 2024 Λήγει η προθεσμία παραλαβής των φακέλων επιστροφής επιστολικής ψήφου (17:00 ώρα Ελλάδας) από την Επιτροπή Συλλογής Επιστολικής Ψήφου (άρθρο 14 παρ.1 του ν. 5083/2024)
9 Ιουνίου 2024 Ημερομηνία Εκλογών