ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

Προκήρυξη θέσεων συμβασιούχων στον "CEDEFOP"

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε με το Α.Π. 6268/26.7.2012 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CEDEFOP) δημοσίευσε τις ακόλουθες προκηρύξεις σχετικά με τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων για θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων:

1) CEDEFOP/2012/01/AD 5 (Expert in vocational education and training)
2) CEDEFOP/2012/02/AD 5 (Expert in research and analysis on skill needs and mismatch)
3) CEDEFOP/2012/03/AST 4/ (Assistant – Europass)
4) CEDEFOP/2012/04/AST 4 (Assistant – Information Management and Analysis)
5) CEDEFOP/2012/05/CA FG III (Archivist)

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2012 (15.00 ώρα Ελλάδος)

Οι εν λόγω προκηρύξεις, καθώς και λεπτομερέστερες οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα του CEDEFOP (www.cedefop.europa.eu), στην ενότητα «Job Opportunities».