ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ): Εγχειρίδιο και Οδηγός Εφαρμογής

PDF | Εγχειρίδιο ΚΠΑ: Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 2013 -βελτιώνοντας τις δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτο-αξιολόγησης

PDF | Οδηγός Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 2013

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), το οποίο αποτελεί το ευρωπαϊκό εργαλείο διαχείρισης ποιότητας που αναπτύχθηκε από το έτος 2000 ειδικά για τη δημόσια διοίκηση, αποτελεί ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στις Δημόσιες Οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν τεχνικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ώστε να βελτιώσουν την διοικητική τους ικανότητα και τις παρεχόμενες προς πολίτες και επιχειρήσεις υπηρεσίες.

Από το 2000, οπότε και παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέχρι σήμερα, έχουν εγγραφεί ως χρήστες του ΚΠΑ 4000 οργανισμοί του Δημοσίου Τομέα στο Κέντρο Πόρων του ΚΠΑ (Caf Resource Center) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (EIPA).

Το κείμενο του ΚΠΑ επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της δημόσιας διοίκησης και στις νέες συνθήκες και ανάγκες που διαμορφώνονται συνεχώς στην Ευρώπη.

Με συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης μεταφράστηκε στα Ελληνικά το Εγχειρίδιο του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ), όπως αυτό αναθεωρήθηκε το έτος 2013, προκειμένου να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης.

Ακολούθως, με πρωτοβουλία της ίδιας ως άνω Δ/νσης επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου το 2013, ο Οδηγός Εφαρμογής του ΚΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες (σύσταση και λειτουργία Ομάδας Αξιολόγησης σελ. 11επ., τρόποι τεκμηρίωσης αξιολόγησης σελ. 56 επ., κ.τ.λ.) για την υλοποίηση της διαδικασίας, καθώς και χρηστικά εργαλεία (ερωτηματολόγιο σελ. 21 επ., ανάλυση βαθμολογίας σελ. 61 επ., κ.τ.λ.), τα οποία συμβάλλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Με την ευκαιρία, μάλιστα, της έκδοσης του επικαιροποιημένου Οδηγού Εφαρμογής του ΚΠΑ, επισημαίνεται το γεγονός ότι καθώς, σύμφωνα με βασικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, όλες οι διοικητικές διαδικασίες πρέπει να εντάσσονται σε ένα σύστημα ποιότητας, η εφαρμογή του ΚΠΑ, συμπληρωματικά με τη χρήση και άλλων συστημάτων και εργαλείων ποιότητας, όπως η στοχοθεσία, τίθεται ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

Παρατίθενται συνημμένα οι κάτωθι σχετικές εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας:

  1. αριθ. πρωτ. ΔΙΟΜ/19690/20.06.2017 (ΑΔΑ: ΩΤ12465ΧΘΨ-ΥΜΦ) «Αποστολή Οδηγού Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) – Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ»
  2. αριθ. πρωτ. ΔΙΟΜ/13815/18.05.2016 «Καθορισμός υπηρεσιών των Υπουργείων για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης το 2016»
  3. αριθ. πρωτ.ΔΙΟΜ/8580/24.03.2016 «Αποστολή εγχειριδίου Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 2013»
  4. αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ.1/οικ.9537-12/04/2007 «Οδηγίες για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ομάδας Αυτοαξιολόγησης και το ρόλο του Προέδρου»