ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024
ΕΠΑ ΥΠΕΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό

 • Εκπαιδευτικά Βίντεο για Φορείς Καθολικής Χρήσης
 • Εκπαιδευτικό Υλικό για Χρήστες ΙΡΙΔΑΣ
 1. Διαχείριση εγγράφου (Χρέωση, Σύνταξη Απάντησης)
 2. Προώθηση Εγγράφου από Αποδέκτη Εγγράφων εντός του Φορέα
 • Εκπαιδευτικό Υλικό για Γραμματείες
 1. Εισαγωγή εγγράφου στην ΙΡΙΔΑ από καθήκον Γραμματείας
 2. Διόρθωση εισαγωγής εγγράφου από το καθήκον Γραμματείας που το εισήγαγε
 3. Εισαγωγή ορθής επανάληψης εγγράφου στην ΙΡΙΔΑ από το καθήκον της Γραμματείας εισαγωγής του
 4. Οδηγίες Χρήσης manual πρωτοκόλλου για εξαιρέσεις ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων
 • Εκπαιδευτικά Βίντεο για Φορείς End Point (Τερματικοί Σταθμοί)
 1. «Οδηγίες Χρήσης για την λήψη εγγράφου σε Φορέα που χρησιμοποιεί την ΙΡΙΔΑ ως endpoint (Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Περιφέρεια/Δήμος) από Φορέα που χρησιμοποιεί καθολικά την ΙΡΙΔΑ (Υπουργείο Εσωτερικών/Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Περιφέρεια/Δήμος)»
 2. «Οδηγίες Χρήσης για την αποστολή εγγράφου από Φορέα που χρησιμοποιεί την ΙΡΙΔΑ ως endpoint (Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Περιφέρεια/Δήμος) σε Φορέα που χρησιμοποιεί καθολικά την ΙΡΙΔΑ (Υπουργείο Εσωτερικών/Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Περιφέρεια/Δήμος)»
 3. «Οδηγίες Χρήσης για την αποστολή εγγράφου από Φορέα που χρησιμοποιεί την ΙΡΙΔΑ ως endpoint (Αποκεντρωμένη Διοίκηση/ Περιφέρεια/Δήμος) σε Φορέα που χρησιμοποιεί καθολικά την ΙΡΙΔΑ»