ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Εκπαιδευτικά Σενάρια

Μεταβολή στοιχείων κατοικίας Δημότη (Τελευταία Ενημέρωση 10/7/2017)
Δημιουργία νέας εγγραφής και νέας μερίδας λόγω πολιτογράφησης (Τελευταία ενημέρωση 14/07/2017)
Αλλαγή μερίδας εντός ιδίου ΟΤΑ (Τελευταία ενημέρωση 14/07/2017)
Μεταδημότευση (Απλή) (Τελευταία Ενημέρωση 10/7/2017)
Μεταδημότευση σύνθετη (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Μεταδημότευση (Επικάλυψη) (Τελευταία Ενημέρωση 10/7/2017)
Διαχείριση εκκρεμότητας θανάτου (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Προσθήκη παλαιού θανάτου χωρίς εκκρεμότητα από το Ληξιαρχείο (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Διαχείριση εκκρεμότητας γάμου (οι δύο σύζυγοι βρίσκονται στις πατρικές μερίδες στον ίδιο δήμο) (Τελευταία ενημέρωση 18/7/2017)
Μεταφορά συζύγου σε υπάρχουσα μερίδα ως 2η σύζυγος (Τελευταία ενημέρωση 18/7/2017)
Διαχείριση εκκρεμότητας γάμου – ενδεικτική εγγραφή αλλοδαπού (Τελευταία ενημέρωση 18/7/2017)
Γέννηση τέκνου εντός γάμου (Τελευταία ενημέρωση 18/07/2017)
Βάπτιση – Ονοματοδοσία (Τελευταία ενημέρωση 18/07/2017)
Διαχείριση εκκρεμότητας Διαζυγίου (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Παλαιό διαζύγιο με μεταφορά τέκνων λόγω επιμέλειας (Τελευταία ενημέρωση 14/07/2017)
Σύμφωνο Συμβίωσης (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Αυτοδίκαιη λύση συμφώνου συμβίωσης λόγω γάμου (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Λύση Συμφώνου Συμβίωσης (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Διαγραφή λόγω ανάκλησης μεταφοράς
Μεταβολή Ενδεικτικής Εγγραφής Αλλοδαπού σε Κανονική (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Παρουσίαση εκκρεμοτήτων – αναζητήσεις, διαχείριση
Εκτύπωση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (Τελευταία Ενημέρωση 10/7/2017)