ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Εκπαίδευση

Ημερομηνία Α.Π. ΘΕΜΑ
15/05/2009 Θέματα Τελικής Εργασίας: Θέμα 1ο
15/05/2009 Θέματα Τελικής Εργασίας: Θέμα 2ο
15/05/2009 Θέματα Τελικής Εργασίας: Θέμα 3ο
15/05/2009 Θέματα Τελικής Εργασίας: Θέμα 4ο
15/05/2009 Θέματα Τελικής Εργασίας: Θέμα 5ο
15/05/2009 Θέματα Τελικής Εργασίας: Θέμα 6ο
11/05/2009 Θεματολογία – Γνωστικά Αντικείμενα Πρακτικής Ασκησης
23/01/2009 1009 Κανονισμός Σπουδών Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας
23/01/2009 1009 Οργάνωση Σχολών – Αρμοδιότητες
23/01/2009 1009 Κανονισμός Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των εκπαιδευομένων υποψήφιων Δημοτικών Αστυνομικών