ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 18 Μαΐου 2024
Ε. Γ. για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς
Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2131361085                email: egram.prostasiazwwn@ypes.gr
Ονοματεπώνυμο Τηλ.
Συνεργάτες Ιδιαίτερου γραφείου
Μανταφούνης Ευάγγελος 2131361083
Μυλωνά Παρασκευή 2131361084
Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς 
Τσουμπός Χρήστος 2131361211
Κουτούγερα Μαρία 2131364209
Κουτσούκου Λαμπρινή 2131361276
Χαλά Ανθή 2131361349
Δημητριανάκη Άννα 2131364358
Βλάχου Ιουλία 2131364532
Κωνσταντίνος Μάντης 2131364356