ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κ. Γ.Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ κου ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 21 Ιανουαρίου 2011

 

                                                                                     

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κ. Γ.Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ κου ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

 

 

Η κάρτα πολίτη αποτελεί τμήμα του συνολικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης για την άμεση, αποτελεσματική και μη γραφειοκρατική εξυπηρέτηση των πολιτών. Αποτελεί το βασικό όχημα για την ταχύτατη μετάβαση στη νέα μετά-ΚΕΠ εποχή, για τη μετάβαση στην ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση. Το «κλειδί» εισαγωγής  στον κόσμο των ψηφιακών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Για τους πολίτες που επιθυμούν, η Κάρτα Πολίτη θα επιτρέπει την ψηφιακή εξυπηρέτηση τους, με σκοπό την πρόσβασή τους σε σημαντικό εύρος ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται ή θα αναπτυχθούν από τη Δημόσια Διοίκηση. Επιπλέον, για τους πολίτες που επιθυμούν, θα παρέχει και τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής  εγγράφων στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορεί να υποστηριχθεί η μετάβαση προς την ψηφιακή, πράσινη, φιλική προς το περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση.

Η κάρτα εντάσσεται στα μέσα που τίθενται στη διάθεση των πολιτών μειώνοντας τις απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας στις δημόσιες αρχές, ελαχιστοποιώντας τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση μιας διοικητικής διαδικασίας γεγονός που χτυπά φαινόμενα συναλλαγής και διαφθοράς.

Μελέτες που έχουν διεξαχθεί πρόσφατα από το ΥΠΕΣΑΗΔ αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών βαρών οφείλεται στην ύπαρξη νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία στις δημόσιες αρχές για την ολοκλήρωση μιας διοικητικής διαδικασίας. Η θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές για την υλοποίηση των οποίων καθοριστική είναι η έκδοση της «Κάρτας του Πολίτη» υποστηρίζει την επίτευξη του στόχου μείωσης των διοικητικών βαρών κατά 25%.

Είναι κρίσιμο να τονίσουμε ότι η Κάρτα του Πολίτη δεν είναι ένα μέσο καταχώρησης πληροφοριών για τους πολίτες.

Η κάρτα πολίτη θα φέρει πλινθίο  μέσω του οποίου θα προσφέρεται, για όποιον πολίτη το επιθυμεί, η δυνατότητα ψηφιακής πιστοποίηση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα φέρει γραμμωτό κώδικα  όπως αυτό που φέρουν συνήθως τα προϊόντα.

 Η Κάρτα Πολίτη θα πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τον ICAO (International Civil Aviation Organization – Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας), ώστε να αξιοποιείται ως ταξιδιωτικό έγγραφο στις χώρες εντός Schengen. Επιπλέον, θα αποτρέπεται τεχνολογικά η παραχάραξή της.

Η Κάρτα Πολίτη θα διαθέτει υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά ασφάλειας, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα δίνεται στην ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του κατόχου, τόσο όσον αφορά την τήρηση και χρήση των στοιχείων, όσο και τις συναλλαγές του με τη Διοίκηση ή ιδιωτικούς φορείς.

 

Τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στην Κάρτα Πολίτη και η χρήση της θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτό το διάστημα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση».

 

Η κάρτα του πολίτη αποτελεί ένα θεσμικό εργαλείο στην υπηρεσία του πολίτη και των δικαιωμάτων του και όχι βεβαία εργαλείο που αντιμάχεται τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών. Γι` αυτό και λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες θεσμικές και τεχνικές πρόνοιες για την ασφαλή χρήση της κάρτας του πολίτη από τον ίδιο τον κάτοχό της και μόνο. Και έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι στο σύνολό τους σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν στην κατεύθυνση της κάρτας πολίτη ή και την έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή. Αν για κάποιον λόγο οι ευρωπαϊκές χώρες οδηγούνται την κάρτα του πολίτη αυτό είναι γιατί αυτός ο τύπος εγγράφου και μόνον μέσα στο σημερινό περιβάλλον τεχνολογικής εξέλιξης προσφέρει σοβαρά εχέγγυα ασφαλείας τόσο για τον κάτοχό του όσο και για τις δημόσιες αρχές που συναλλάσσονται μαζί του.

Αυτό καταδεικνύεται πέραν πάσης αμφισβήτησης από την αυστηρότητα των απαιτήσεων ασφαλείας με τις οποίες έχει ενδύσει με Κανονισμό της, με νομοθέτημα δηλαδή που δεν χρειάζεται ενσωμάτωση αλλά ισχύει αμέσως, η ΕΕ το λεγόμενο «αυτοτελές έγγραφο», την κάρτα του μετανάστη. Η κάρτα μετανάστη πρόκειται σύμφωνα με τον Κανονισμό 380/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντικαταστήσει τις άδειες διαμονής. Οι τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται εκεί λεπτομερειακά αποβλέπουν στην αποφυγή τόσο πρακτικών νόθευσης και πλαστογράφησης όσο και κινδύνους για την υποκλοπή των ενσωματωμένων σε αυτή δεδομένων, προβλέπονται. Τον κανονισμό αυτό εφαρμόζουμε και θεωρούμε ότι προφανώς και εσείς δεν έχετε αντίθετη άποψη.

Δεν αποτελεί επιλογή μας η φόρτωση πληθώρας στοιχείων στο εσωτερικό της Κάρτας. Αντίθετα, σχεδιαστικό μας στόχο αποτελεί η ανάπτυξη μίας Κάρτας, η οποία θα περιέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία και αυτά σε μορφή που θα προστατεύονται με επιστημονικά άρτιο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Καθώς μάλιστα φαίνεται ότι έχουν – ενίοτε τεχνηέντως – καλλιεργηθεί εσφαλμένες εντυπώσεις για το περιεχόμενο της Κάρτας, επισημαίνουμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση στις προθέσεις μας να περιληφθούν στην Κάρτα φορολογικά στοιχεία, δεδομένα υγείας ή άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.