ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κ. Γ.Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ κου ΠΑΦΙΛΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 21 Ιανουαρίου 2011

 

                       ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κ. Γ.Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ κου ΠΑΦΙΛΗ

 

Η κυβέρνηση ασκεί μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως αυτή αναφέρεται στην οδηγία –  πλαίσιο για τα απορρίμματα 98/2008 της ΕΕ και περιλαμβάνει:

Μείωση των αποβλήτων

Ανακύκλωση  – ανάκτηση υλικών ή/και ανάκτηση ενέργειας

Επεξεργασία και ασφαλής διάθεση των υπολειμμάτων

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση της Αττικής.

Τονίζω ότι  παρότι η ενσωμάτωση της οδηγίας 98/2008 ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα, οι απαιτήσεις της και οι στόχοι σχετικά με την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών έχουν  ληφθεί υπόψη στην προετοιμασία των έργων της Αττικής τα οποία σύντομα θα δημοπρατηθούν.

Ένα από τα στοιχεία της ολοκληρωμένης πολιτικής είναι οι μονάδες επεξεργασίας  απορριμμάτων.  Με την οδηγία 99/31 της ΕΕ, απαγορεύεται η ταφή απορριμμάτων χωρίς πρότερη επεξεργασία, για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Οι μονάδες επεξεργασίας είναι απαραίτητες:

·         Για να μειωθεί δραστικά (σχεδόν κατά 70%) η ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγείται προς ταφή και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

·         Για να αυξηθεί δραστικά η ποσότητα των ανακυκλωμένων και ανακτώμενων υλικών, συμπληρωματικά προς την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Με τις μονάδες αυτές θα ανακυκλώνονται τουλάχιστον 250.000 τόνοι συσκευασιών  ανά έτος, επιπρόσθετα στους 130.000 τόνους που σήμερα ανακτώνται από τα ΚΔΑΥ.

·         Για να αυξηθεί δραστικά η διάρκεια ζωής των ΧΥΤΑ και να μετατραπούν σε ΧΥΤΥ.

Ιδιαίτερα η υλοποίηση των μονάδων επεξεργασίας που προβλέπεται να γίνουν στη Φυλή θα επιφέρει σημαντική μείωση των επιπτώσεων του ΧΥΤ Φυλής και θα ανακουφίσει εκατομμύρια  συμπολίτες μας που ζουν σε ακτίνα μερικών χιλιομέτρων γύρω του. 

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων έργων, με ταχείς ρυθμούς.

Κάθε καθυστέρηση των έργων των ΧΥΤΑ στην Ανατολική Αττική, κάθε καθυστέρηση των μονάδων επεξεργασίας, που έπρεπε να βρίσκονται εν λειτουργία σήμερα, οδηγεί το ΧΥΤΑ Φυλής σε κορεσμό,  διαιωνίζει το περιβαλλοντικό απαρτχάιντ της Δυτικής Αττικής,  μπλοκάρει τις προσπάθειες ανακούφισης της και οδηγεί την Αττική πίσω ολοταχώς στην εποχή των ΧΑΔΑ, που ακόμα πασχίζουμε να κλείσουμε. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε, με κανέναν τρόπο.

Όσον αφορά την κινδυνολογία  περί «ιδιωτικοποίησης» και απολύσεων εργαζομένων, είναι τελείως αβάσιμη  και δεν τεκμηριώνεται από πουθενά. Τα απορρίμματα της Αττικής αποθηκεύονται, συλλέγονται, μεταφέρονται και διατίθενται από τον ΕΣΔΚΝΑ, σε συνεργασία με τους Δήμους. Ο κύκλος ζωής των απορριμμάτων είναι και θα συνεχίσει να είναι υπό τον αυστηρό και καθημερινό δημόσιο έλεγχο, όπως και το κόστος διαχείρισης. Η κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας όχι μόνο δεν θα μειώσει τις θέσεις εργασίας αλλά θα τις αυξήσει κατά μερικές εκατοντάδες, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.  

Με το νέο ισχυρό διβαθμιδικό περιφερειακό φορέα που προβλέπεται από τον Καλλικράτη διασφαλίζουμε όλες τις θέσεις εργασίας, δυναμώνουμε επί της ουσίας τον Φορέα Διαχείρισης, του δίνουμε περισσότερη ισχύ και αρμοδιότητες θωρακίζουμε τον δημόσιο έλεγχο στο σύνολο των διαδικασιών.   

Σχετικά με τις τεχνολογίες,  όπως πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε, ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός σε όλες τις διαθέσιμες, δοκιμασμένες τεχνολογίες επεξεργασίας. Λέμε όμως ένα κατηγορηματικό όχι στην μαζική καύση σύμμικτων απορριμμάτων γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών περιλαμβανομένου και του οργανικού κλάσματος.

Στόχος μας είναι να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό ανταγωνισμό και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πολίτες και για το λόγο αυτό όλες οι διαθέσιμες λύσεις θα αξιολογηθούν και θα μπούν στο τραπέζι.

Για το λόγο αυτό, όπως έχω ήδη ανακοινώσει, θα ακολουθήσουμε το δρόμο της διαφάνειας και τις πλέον ανοικτές διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου της Αττικής θα τεθούν σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, μέσω διαδικτύου, μια πρακτική που για πρώτη φορά ακολουθείται σε τέτοιας κλίμακας και σημασίας έργο.

Στη συνέχεια θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο και τελικά οι αποφάσεις θα παρθούν με κατάλληλη κοινοβουλευτική διαδικασία.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Εμείς σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στην ερώτησή σας προωθούμε τη σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες της Αττικής, ιδίως των περιοχών που έχουν επιβαρυνθεί από το υπάρχον σύστημα διαχείρισης προχωρούμε σε ποιοτική αναβάθμιση της διαχείρισης των απορριμμάτων με ανακύκλωση και επεξεργασία. Η Ανατολική Αττική απαλλάσσεται οριστικά από τους ΧΑΔΑ και η Δυτική Αττική θα γνωρίσει μια πολύ σημαντική μείωση των απορριμμάτων που θα οδηγούνται για τελική διάθεση με ταφή. Για την υλοποίηση της προσπάθειας αυτής μεγιστοποιούμε την αξιοποίηση της δημόσιας δαπάνης, στο πλαίσιο της οικονομικής κατάστασης της χώρας και συνεκτιμώντας τις ανάγκες για σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων και στις άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας ότι με 2 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων ανά έτος, δεν υπάρχει  η πολυτέλεια των ψευτοδιλημμάτων που συχνά πυκνά εμφανίζονται όπως π.χ. «χρειαζόμαστε μονάδες επεξεργασίας ή προγράμματα ανακύκλωσης». Χρειαζόμαστε μονάδες επεξεργασίας για να δώσουν άμεση λύση στα προβλήματα των ΧΥΤ, να τους κάνουν ΧΥΤΥ και να κερδίσουμε χρόνο να αλλάξει η καταναλωτική συμπεριφορά και οι νοοτροπίες των συμπολιτών μας που δεν αλλάζει εν μία νυκτί.

Όπως σε όλες τις μητροπολιτικές περιοχές, όπως στο Παρίσι, το Λονδίνο, τη Στοκχόλμη, τη Βιέννη, την Κοπεγχάγη, το Βερολίνο, η λύση είναι ο συνδυασμός σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας των απορριμμάτων με εκτεταμένα προγράμματα ανακύκλωσης. Και τέτοια  λύση θα υλοποιηθεί και στην Αττική.

Δέσμευση μας είναι ότι με την υλοποίηση των μονάδων επεξεργασίας και σε συνδυασμό με εκτεταμένα προγράμματα ανακύκλωσης όχι απλά θα επιτευχθούν αλλά θα υπερκαλυφθούν:

·         Οι στόχοι της οδηγίας 98/2008 για την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών

·         Οι στόχοι της οδηγίας 99/31 για τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα

Και επιτέλους, πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση στα κρίσιμα θέματα:

Να κλείσουν οι χωματερές στην Αττική ή όχι;

Να γίνουν  οι ΧΥΤΑ Κερατέας και Γραμματικού, σύμφωνα με τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων που έχουν εμπλακεί στις υποθέσεις και την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ  ή προτιμάτε να διαιωνιστεί η επιβάρυνση της Δυτικής Αττικής;

Να θάβονται 500.000 τόνοι σκουπιδιών το χρόνο ή προτιμάτε να θάβονται 2 εκατομμύρια;

Να μετατραπούν οι ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ ή όχι;

Να υπερδιπλασσιαστεί η ανακύκλωση υλικών ή όχι;

Σε τελική ανάλυση θέλετε ένα σύγχρονο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων ή τη διαιώνιση των ανεξέλεγκτων χωματερών και  την κυριαρχία των συμφερόντων που ακόμα τις κρατούν ανοικτές;

Βαφτίζετε ιδιωτικοποίηση την αναγκαστική – πάλι καλά υπαρκτή – επιλογή που υπάρχει να αντληθούν κοινοτικοί πόροι για χρηματοδοτηθούν αυτής της μεγάλης έκταση έργα. Δεύτερον, λέτε θα πληρώνουν οι πολίτες. Είναι αλήθεια ή δεν είναι ότι σήμερα για την αποκομιδή και την διαχείριση των απορριμμάτων πληρώνουν οι πολίτες. Ποιος πληρώνει ; Υπάρχει δήμος στη χώρα του οποίου, που σε μερικούς την πλειοψηφία είχε το ΚΚΕ, ο οποίος να μην διαχειρίστηκε από την αποκομιδή μέχρι και την αποστολή των απορριμμάτων στους ΧΑΔΑ ή στους ΧΥΤΑ τα απορρίμματα  επιβάλλοντας τέλη στους πολίτες; Είναι αυτό αλήθεια ή δεν είναι; Όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες όλοι οι δήμοι της χώρας ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα οι δημοτικοί συνδυασμοί ανήκαν, άρα και στο δικό σας κόμμα, λειτουργούσαν τη διαχείριση των απορριμμάτων με τα δημοτικά τέλη; Είπατε 350.000 τόνοι στην Αττική θα ανακυκλώνονται και τι είναι αυτό. Ξέρετε τι είναι αυτό ; είναι η επίτευξη του στόχου που πρέπει η χώρα να πετύχει το 2020. αν δηλαδή με άλλα λόγια καταφέρουμε και είναι πολιτική μας επιλογή, είναι βούληση και θα το διασφαλίσουμε και στη πορεία θα έχουμε την ευκαιρία γιατί όπως σας είπα το θέμα θα έρθει αναλυτικά να το συζητήσουμε στη Βουλή, εάν διασφαλίσουμε 350.000 τόνοι να πηγαίνουν για ανακύκλωση θα έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας πετύχει τους υψηλότερους στόχους που έχουν τεθεί σε διεθνές επίπεδο.