ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Συμμετέχοντες στο ERASMUS

PDF | DOC | Συμμετέχοντες στο Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (ERASMUS)

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του καταλόγου αιτήσεων που διαβιβάστηκαν από την υπηρεσία μας, στην Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS, έχουν επιλεγεί οι ακόλουθοι υποψήφιοι, στην επόμενη σύνοδο Erasmus από τις 3 έως τις 15 Ιουνίου 2012: