ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση στελέχωσης ΕΥΣΕΚΤ

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 3.31915/ΟΙΚ.5.19643/18.11.2013 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΒΛ11Λ-ΡΛ2 .