ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Πρόσκληση για κάλυψη θέσεων με μετάταξη στο Ε.Σ.Ρ.

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη Ειδικών Επιστημόνων και Διοικητικών Υπαλλήλων στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ: 2152/26-02-2014 Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης για μετάταξη Ειδικών Επιστημόνων και Διοικητικών Υπαλλήλων στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):ΒΙΕΛΙΜΕ-ΖΟ5.