ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση έως δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση έως δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών