ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1065/15-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency – EDA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης  με στοιχεία:

ΘΕΣΗ      ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ             ΠΡΟΘΕΣΜΙA
ΙΤ Security Administrator (Corporate Services Directorate)   Contractual Agent 14.03.2018

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eda.europa.eu/jobs

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στoν ως άνω Οργανισμό .

ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ