ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1761/12-03-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει την  ακόλουθη προκήρυξη θέσης  με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ECHA/CA/II/2018/001 Contract  agent (M/F)

Administrative Assistant  (FGII)

09.04.2018 (ώρα Ελσίνκι 12:00)

 

Πληροφορίες για την  ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ