ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 6911/06-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency – EDA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:
ΘΕΣΗ      ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ                      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Εx-post Audit officer      Contractual Agent 04.12.2017)
Facility Management Assistant      Contractual Agent 04.12.2017
Project Officer Defence Data Analysis

 

 

     Contractual Agent 04.12.2017
Media& Communication officer   Temporary  Agent

 

04.12.2017
Administrative Assistant Contractual Agent 06.11.2017

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.eda.europa.eu/jobs

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: A  B  C D E