ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 8757/6-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει τις  ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων  με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ECHA/TA/2017/009 Temporary agent (M/F)

Head of Unit-Communications  (AD 10)

08.01.2018 (ώρα Ελσίνκι 12:00)
ECHA/IAJM/2017/002 Temporary agent (M/F)

Inter-Agency Job Market (AD9-11)

08.01.2018 (ώρα Ελσίνκι 12:00)

Πληροφορίες για τις  ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ