ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) . Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το Α.Π. 8300/22-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών  Αξιών και Αγορών (ESMA) για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων  με στοιχεία: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ESMA/2017/VAC14/AD7 Senior Policy Officer (CCP risk expert profile)                        έως 10.12.2017
ESMA/2017/VAC15/AD7 Senior Policy Officer (CCP policy profile)                       έως 10.12.2017

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Αρχή στην ηλεκτρονική διέυθυνση vacancies@esma.europa.eu

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ ΈΓΓΡΑΦΑ :  2