ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

Προκήρυξη Θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον ECHA

PDF | DOC | Προκήρυξη για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το Α.Π. 12033/22.12.2011 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών προϊόντων (ECHA) διαβιβάζει την ακόλουθη προκήρυξη για θέσεις προσωρινών υπαλλήλων, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 30η Ιανουαρίου 2012 (ώρα Ελσίνκι 11: 00) :

Σημειώνουμε ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας ηλεκτρονικώς στην προκηρύσσουσα υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ισότοπο:
http://echa.europa.eu/opportunities/positions_en.asp