ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Προκήρυξη θέσεων προσωρινών υπαλλήλων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Σύμφωνα με το Α.Π. 6314/31.07.2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) έχει εκδώσει την ακόλουθη προκήρυξη δημιουργίας εφεδρικού πίνακα (reserve list) πλήρωσης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων:

Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις ανωτέρω θέσεις λήγει στις 26-08-2013.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος