ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον ECHA

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (ECHA)

Γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το Α.Π. 887/3-2-2012 , έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών προϊόντων (ECHA) διαβιβάζει τις ακόλουθες προκηρύξεις για θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων :

με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 30η Απριλίου 2012 (ώρα Ελσίνκι 11:00). Σημειώνουμε ότι, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας, ηλεκτρονικώς στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να αναζητηθούν στον ιστότοπο: http://echa.europa.eu/opportunities/positions_en.asp.