ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για έξι (6) Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: α)Αγροτικής Ανάπτυξης, β)Γεωργίας, γ)Κτηνιατρικής, δ)Αλιείας, ε)Τροφίμων και στ)Αποκεντρωμένων Δομών, κατ 7 εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για έξι (6) Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: α)Αγροτικής Ανάπτυξης, β)Γεωργίας, γ)Κτηνιατρικής, δ)Αλιείας, ε)Τροφίμων και στ)Αποκεντρωμένων Δομών, κατ 7 εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει