ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

PDF | PDF | PDF | PDF | Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης