ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

PDF | Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης