ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 27 Ιούνιος 2019

Πληροφορίες Εκλογών

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4406/2016 ΦΕΚ 133 / τ.Α΄ / 26 Ιουλίου 2016 «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διερεύνηση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες έλληνες και ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012 (Α’ 57) για την εφαρμογή των ανωτέρω η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.

Προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Τραπεζικοί λογαριασμοί πολιτικών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων/ή και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων

Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α΄ αναθεώρησης του 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ Ε.Ε

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκλογές  ανάδειξης των  μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2019

Παράδοση ψηφοδελτίων

Παράδοση ψηφοδελτίων για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άφιξη δικαστικών αντιπροσώπων

Ανοιχτοί Δήμοι το Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (Δημοτικές,Κοινοτικές, Περιφερειακές και Ευρωεκλογές) καθώς επίσης το Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Ιουνίου 2019)

Ομαλή έναρξη ψηφοφορίας

Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση λευκών ψηφοδελτίων και την παράδοση ψηφοδελτίων από τα πολιτικά κόμματα

Ορθή επανάληψη_Ψηφοφορία δικαστικών αντιπροσώπων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1 ΚΑΙ Νο 2

Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

 

Αρχείο Εκλογικών Αποτελεσμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών του ΥΠΕΣ (1951 – 2004)

Αποτελέσματα εκλογών για το διάστημα από το 1926 έως το 1950 (ψηφιοποιημένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή)