ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022

Παράταση προθεσμίας μετάταξη υπαλλήλων ΓΓΠΠ

PDF | DOC | Παράταση προθεσμίας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 953/19.02.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΕΥΖΙ-ΩΓΤ.