ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Μέτωπο ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ – Αγώνας Δρόμου να προλάβουμε τα πρόστιμα!

Δελτίο τύπου


Α. Συνοπτικά:

Το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται πυρετωδώς στην κατεύθυνση της άμεσης αποκατάστασης όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού ΧΑΔΑ στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Προς τούτο, καλεί τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες να δραστηριοποιηθούν ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια στην εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), ώστε να επιτευχθεί το κλείσιμο και στη συνέχεια η αποκατάσταση και των τελευταίων λειτουργούντων ΧΑΔΑ.


Β. Πρόβλημα:

Είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, η κυβέρνηση, η κοινωνία μας και το κάθε νοικοκυριό ταλανίζονται από προβλήματα τόσο μεγάλα και τόσο επείγοντα, ώστε κάθε άλλο ζήτημα να μοιάζει ασήμαντη λεπτομέρεια.

Παρ’ όλα αυτά, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να μας απασχολήσει, όχι μόνο γιατί υποβιβάζει περαιτέρω το αδύναμο ήδη προφίλ της χώρας μας, όχι μόνο γιατί συντελεί στη μόνιμη καταστροφή του περιβάλλοντος και της αισθητικής της υπαίθρου μας, αλλά κυρίως γιατί αν δεν κινηθούμε συντονισμένα και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, θα επιβαρυνθεί ο εθνικός προϋπολογισμός με νέα ασήκωτα βάρη.

Επικείμενα Πρόστιμα.

Τον Οκτώβριο του 2005, το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) καταδίκασε την Ελληνική Δημοκρατία για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που αφορούν τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα για τη λειτουργία 1.125 ΧΑΔΑ.

Σε λίγους μήνες αναμένεται να προχωρήσει η υπόθεση αυτή εκ νέου στο ΔΕΚ διότι υπάρχουν ακόμα ενεργοί ΧΑΔΑ. Μία δεύτερη καταδίκη της ελληνικής δημοκρατίας για παράβαση απόφασης ΔΕΚ, θα επιβάλλει ένα εφάπαξ πρόστιμο αρκετών εκατομμυρίων ΕΥΡΩ καθώς και υψηλότατα πρόστιμο για κάθε ημέρα λειτουργίας κάθε μη αποκατεστημένου ΧΑΔΑ.

 

Καλούμαστε άμεσα να αντιμετωπίσουμε:

1. Την ελλιπή εφαρμογή και πλημμελή υλοποίηση των ΠΕΣΔΑ, αποτέλεσμα της αδιαφορίας, της αδυναμίας, αλλά και της απροθυμίας των μέχρι τώρα χειριστών του θέματος να συγκρουστούν με τα τοπικά συμφέροντα και τις τοπικές κοινωνίες.

2.  Τα επικείμενα πρόστιμα από το ΔΕΚ.

3. Την τεράστια υστέρηση της χώρας μας σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ σε εθνικό επίπεδο προσπαθούμε να κλείσουμε τις λειτουργούσες ακόμα χωματερές και να κατασκευάσουμε τον αναγκαίο αριθμό ΧΥΤ, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα απορρίμματα αξιοποιούνται μέσω της ανακύκλωσης καθώς και για παραγωγή ενέργειας και κόμποστ.

 

Γ. Ενέργειες – Αποφάσεις Κυβέρνησης

1. Το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων βρίσκεται πολύ ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί διϋπουργική επιτροπή όπου συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.

2. Πρόσφατα, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Περιβάλλοντος κάλεσαν με κοινή επιστολή τους τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα που προβλέπονται στους ΠΕΣΔΑ και να αποκατασταθούν οι ενεργοί ΧΑΔΑ, με βραχυπρόθεσμο στόχο το δραστικό περιορισμό των ΧΑΔΑ ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχει σε λειτουργία ΧΥΤ.

3. Προκειμένου να αποτυπωθούν οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε παρακώλυση, καθυστέρηση ή ακύρωση των έργων τα οποία απαιτούνται για να κλείσουν και να αποκατασταθούν οι ενεργοί ΧΑΔΑ, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ντόλιος συναντήθηκε κατ’ επανάληψη με τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών και τους συνεργάτες τους. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε μία πλήρης καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης, των προβλημάτων και των αναγκών κάθε περιφέρειας αναφορικά με την πρόοδο των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αποκατάστασης ΧΑΔΑ. Μέρος των συμπερασμάτων επισυνάπτεται.

 

Δ. Κατά μέτωπο επίθεση από Υπουργείο Εσωτερικών

Ο κ. Ντόλιος έχει ξεκινήσει κύκλο εξατομικευμένων συναντήσεων για κάθε μία περίπτωση καθυστέρησης των έργων. Στο κοινό τραπέζι διαπραγμάτευσης καλούνται οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και οι κατά περίπτωση εμπλεκόμενοι παράγοντες, ώστε να βρεθεί λύση στα προβλήματα που εμποδίζουν την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων και το κλείσιμο και αποκατάσταση των 316 ενεργών ΧΑΔΑ της χώρας. Τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι η αντίδραση των κατοίκων του τόπου όπου έχουν χωροθετηθεί τα έργα, η έλλειψη χρηματοδότησης και η απροθυμία των τοπικών παραγόντων να δυσαρεστήσουν τους ψηφοφόρους τους.

Οι στόχοι του Υφυπουργού είναι δύο: Να βρεθούν αποδεκτές προσωρινές λύσεις που θα οδηγήσουν εντός δύο μηνών στο κλείσιμο σημαντικού αριθμού χωματερών. Παράλληλα, να προχωρήσουν κατά προτεραιότητα όλα τα έργα, ώστε εντός δύο ετών να έχουν ολοκληρωθεί οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.   

Για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου, ο κ. Ντόλιος συνεργάζεται με το  ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης συγκεκριμένων έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων που θα οδηγήσουν σε οριστικό κλείσιμο και αποκατάσταση των ενεργών ΧΑΔΑ.

 

 

Ε. Ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία

1. ΧΑΔΑ σε λειτουργία:

Σύμφωνα με τα στοιχεία  που έχουν καταχωρηθεί στις 12 Μαΐου 2010  από τις Περιφέρειες της χώρας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης των ΧΑΔΑ παραμένουν σε λειτουργία 316 ΧΑΔΑ σε πανελλαδικό επίπεδο. Αναλυτικότερα: στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης παραμένουν σε λειτουργία 28, στην Π. Αττικής 8, στη Π. Β.Αιγαίου 21, στην Π. Δ.Ελλάδας 36, στην Π. Δ.Μακεδονίας κανένας, στην Π. Ηπείρου 27, στην Π. Θεσσαλίας κανένας, στην Π. Ιονίων Νήσων 11, στην Π. Κεντρικής Μακεδονίας 42, στην Π. Κρήτης 5, στην Π. Ν.Αιγαίου 31, στην Π. Πελοποννήσου 79 και στην Π. Στερεάς Ελλάδας 28.

2. ΧΑΔΑ σε διαδικασία αποκατάστασης

Έχουν ήδη αποκατασταθεί 2.291 ΧΑΔΑ ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης 429. Αναλυτικότερα, ανά Περιφέρεια, βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης στην Π. Αν.Μακεδονίας –Θράκης 4, στην Π. Αττικής 19, εκ των οποίων οι 12 δημοπρατούνται άμεσα, στην Π. Β.Αιγαίου 15, στην Περιφέρεια Δ.Ελλάδας 8, στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας κανένας, στην Π. Ηπείρου 42, στην Π. Θεσσαλίας 58, στην Π. Ιονίων Νήσων 14, στην Π. Κεντρικής Μακεδονίας 111, στην Π. Κρήτης 7, στην Π. Ν.Αιγαίου 34, στην Π. Πελοποννήσου 71 και στην Π. Στερεάς Ελλάδας 46.

3. Χρηματοδότηση αποκατάστασης ΧΑΔΑ

Από τους 429 χώρους  που βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης, για τους 371 έχει ήδη εκδοθεί  άδεια αποκατάστασης και από αυτούς (τους 371), οι 206 είναι ενταγμένοι σε χρηματοδοτικά προγράμματα, 16 υλοποιούνται με ίδιους πόρους, 3 περιλαμβάνονται σε προτάσεις χρηματοδότησης, ενώ για τους υπολοίπους 146 ΧΑΔΑ αναζητούνται πόροι σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.

Σημείωση: οι ανωτέρω αριθμοί περιλαμβάνουν στοιχεία τόσο για τους 1.125 ΧΑΔΑ του καταλόγου που συνόδευε την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ, όσο και για τους λοιπούς ΧΑΔΑ που καταγράφηκαν μεταγενέστερα (συνολικός αριθμός: 3.036).

4. Δαπάνες έργων ΠΕΣΔΑ

Για την υλοποίηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ έχουν μέχρι σήμερα δαπανηθεί σημαντικά ποσά, χωρίς να έχει επιλυθεί ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει δαπανηθεί από το 2000 μέχρι σήμερα για την υλοποίηση έργων ΠΕΣΔΑ σε πανελλαδικό επίπεδο ανέρχεται στο ποσό των 762.500.000€ περίπου ενώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν επιπλέον 2.150.000.000 € περίπου.

 

ΣΤ. Πίνακες

Επισυνάπτονται
1.
Πορεία υλοποίησης έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
2. Συγκεντρωτική Κατάσταση Προόδου έργων ΧΥΤ
 
3. Σύνολο δαπανών επικράτειας για την εφαρμογή Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)