ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

Μετάταξη υπαλλήλου στο δήμο Αλιάρτου

PDF | DOC | Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος Μετάταξη υπαλλήλου στο δήμο Αλιάρτου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 1570/13-02-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Δήμου Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΕΥΜΩΨ4-ΖΝΦ.