ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023

Μετάταξη υπαλλήλων στον ΣΥΠΠΑΖΑΘ

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στον ΣΥΠΠΑΖΑΘ

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 332/26-02-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΕΤ6ΟΡΘΓ-573 .