ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Σαρωνικού

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπάλληλων στο Δήμο Σαρωνικού

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 22582/09-10-2012 Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του Δήμου Σαρωνικού του Νομού Αττικής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.