ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

Μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Κορυδαλλού

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Κορυδαλλού

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 7826/27-02-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Δήμου Κορυδαλλού του Νομού Αττικής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΒΕΔΘΩΛΩ-ΞΣΕ.