ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

Μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Καβάλας

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Καβάλας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 10943/24-04-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Δήμου Καβάλας του Νομού Καβάλας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ.